Förskolan Gurkvägen 2

Telefon: 013-20 79 93

E-post: Skicka e-post till Förskolan Gurkvägen 2

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Gurkvägen 2
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gurkvägen 2
Gurkvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskgurkvagen2 http://www.linkoping.se/fskgurkvagen2

Ansvarig

Förskolechef
Lina Thörnroth
Telefon: 013-26 39 59