Förskolan Hagarydsvägen 3

Telefon: 013-26 32 83

E-post: Skicka e-post till Förskolan Hagarydsvägen 3

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Hagarydsvägen 3
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Hagarydsvägen 3
Hagarydsvägen 3 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3 http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3

Ansvarig

Förskolechef
Ann-Kristin Anstérus
Telefon: 013-20 65 17