Förskolan Häggvägen 17

Telefon: 013-20 88 07

E-post: Skicka e-post till Förskolan Häggvägen 17

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Häggvägen 17
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Häggvägen 17a
Häggvägen 17a på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskhaggvagen17 http://www.linkoping.se/fskhaggvagen17

Ansvarig

Förskolechef
Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05