Förskolan Hästhagsvägen 8

Telefon: 013-26 34 85

E-post: Skicka e-post till Förskolan Hästhagsvägen 8

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Hästhagsvägen 8
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Hästhagsvägen 8
Hästhagsvägen 8 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8 http://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8

Ansvarig

Förskolechef
Lina Thörnroth
Telefon: 013-26 39 59