Förskolan Hejdegatan 52A

Telefon: 013-20 59 97

E-post: Skicka e-post till Förskolan Hejdegatan 52A

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Hejdegatan 52A
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Hejdegatan 52A
Hejdegatan 52A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskhejdegatan52a http://www.linkoping.se/fskhejdegatan52a

Ansvarig

Förskolechef
Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24