Förskolan Hjälmsätersgatan 8C

Telefon: 013-20 84 96

E-post: Skicka e-post till Förskolan Hjälmsätersgatan 8C

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Hjälmsätersgatan 8C
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Hjälmsätersgatan 8C
Hjälmsätersgatan 8C på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskhjalmsatersgatan8c http://www.linkoping.se/fskhjalmsatersgatan8c

Ansvarig

Förskolechef
Anne-Charlotte Jakobsson
Telefon: 013-20 53 08