Förskolan Järnåldersgatan 27

Telefon: 013-20 89 13

E-post: Skicka e-post till Förskolan Järnåldersgatan 27

E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Järnåldersgatan 27
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Järnåldersgatan 27
Järnåldersgatan 27 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskjarnaldersgatan27 http://www.linkoping.se/fskjarnaldersgatan27

Ansvarig

Förskolechef
Lena Antonsson
Telefon: 013-29 47 62