Förskolan Källtorpsvägen 2

Telefon: 013-26 37 52

E-post: Skicka e-post till Förskolan Källtorpsvägen 2

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Källtorpsvägen 2
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Källtorpsvägen 2
Källtorpsvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkalltorpsvagen2 http://www.linkoping.se/fskkalltorpsvagen2

Ansvarig

Förskolechef
Ann-Catrine Östberg
Telefon: 013-20 61 55