Förskolan Kärrsundsgatan 1

Telefon: 013-20 69 63

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kärrsundsgatan 1

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kärrsundsgatan 1
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kärrsundsgatan 1
Kärrsundsgatan 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkarrsundsgatan1 http://www.linkoping.se/fskkarrsundsgatan1

Ansvarig

Förskolechef
Elin Adborn
Telefon: 013-205303