Förskolan Klostergatan 64

Telefon: 013-20 84 97

E-post: Skicka e-post till Förskolan Klostergatan 64

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Klostergatan 64
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 64
Klostergatan 64 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskklostergatan64 http://www.linkoping.se/fskklostergatan64

Ansvarig

Förskolechef
Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24