Förskolan Knektgatan 3

Telefon: 013-20 88 83

E-post: Skicka e-post till Förskolan Knektgatan 3

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Knektgatan 3
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Knektgatan 3
Knektgatan 3 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskknektgatan3 http://www.linkoping.se/fskknektgatan3

Ansvarig

Förskolechef
Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91