Förskolan Konstruktörsgatan 29

Telefon: 013-20 88 13

E-post: Skicka e-post till Förskolan Konstruktörsgatan 29

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Konstruktörsgatan 29
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Konstruktörsgatan 29
Konstruktörsgatan 29 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkonstruktorsgatan29 http://www.linkoping.se/fskkonstruktorsgatan29

Ansvarig

Förskolechef
Lena Ribbhammar
Telefon: 013-20 70 82