Förskolan Kungsgatan 15

Telefon: 013-20 87 01

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kungsgatan 15

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kungsgatan 15
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kungsgatan 15
Kungsgatan 15 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkungsgatan15 http://www.linkoping.se/fskkungsgatan15

Ansvarig

Förskolechef
Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24