Förskolan Lindengatan 52

Telefon: 013-20 87 03

E-post: Skicka e-post till Förskolan Lindengatan 52

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Lindengatan 52
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Lindengatan 52
Lindengatan 52 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsklindengatan52 http://www.linkoping.se/fsklindengatan52

Ansvarig

Förskolechef
Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24