Förskolan Middagsgatan 67

Telefon: 013-20 84 34

E-post: Skicka e-post till Förskolan Middagsgatan 67

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Middagsgatan 67
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Middagsgatan 67
Middagsgatan 67 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskmiddagsgatan67 http://www.linkoping.se/fskmiddagsgatan67

Ansvarig

Förskolechef
Lena Ribbhammar
Telefon: 013-20 70 82