Förskolan Rättaregatan 120

Telefon: 013-20 72 07

E-post: Skicka e-post till Förskolan Rättaregatan 120

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Rättaregatan 120
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Rättaregatan 120
Rättaregatan 120 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskrattaregatan120 http://www.linkoping.se/fskrattaregatan120

Ansvarig

Förskolechef
Ann-Catrine Östberg
Telefon: 013-20 61 55