Förskolan Sandstensvägen 5

Telefon: 013-734 66

E-post: Skicka e-post till Förskolan Sandstensvägen 5

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Sandstensvägen 5
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Sandstensvägen 5
Sandstensvägen 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsksandstensvagen5 http://www.linkoping.se/fsksandstensvagen5

Ansvarig

Förskolechef
Kristina Hellman
Telefon: 013-20 79 94