Förskolan Skattegården 72A

Telefon: 013-26 36 41

E-post: Skicka e-post till Förskolan Skattegården 72A

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Skattegården 72A
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skattegården 72A
Skattegården 72A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskskattegarden72a http://www.linkoping.se/fskskattegarden72a

Ansvarig

Förskolechef
Linda Østergaard Hansen
Telefon: 013-29 48 21