Förskolan Skattegården 72B

Telefon: 013-20 72 74

E-post: Skicka e-post till Förskolan Skattegården 72B

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Skattegården 72B
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skattegården 72B
Skattegården 72B på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskskattegarden72b http://www.linkoping.se/fskskattegarden72b

Ansvarig

Förskolechef
Linda Østergaard Hansen
Telefon: 013-29 48 21