Förskolan Storskiftesgatan 50

Telefon: 013-20 59 42

E-post: Skicka e-post till Förskolan Storskiftesgatan 50

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Storskiftesgatan 50
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Storskiftesgatan 50
Storskiftesgatan 50 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskstorskiftesgatan50 http://www.linkoping.se/fskstorskiftesgatan50

Ansvarig

Förskolechef
Ann-Catrine Östberg
Telefon: 013-20 61 55