Förskolan Tingsvägen 2A

Telefon: 013-20 69 09

E-post: Skicka e-post till Förskolan Tingsvägen 2A

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Tingsvägen 2A
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Tingsvägen 2A
Tingsvägen 2A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsktingsvagen2a http://www.linkoping.se/fsktingsvagen2a

Ansvarig

Förskolechef
Karin Karlsson
Telefon: 013-29 49 76