Utbildningskontoret

Öppettider:
Vardagar kl 7.45 - 14.30
Vecka 26 - 32 är besöksentrén öppen 08.00 - 12.00

Telefon: 013-26 38 00

E-post: Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta