Fritidshem Brokinds skola

Telefon: 013-20 54 82

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Brokinds skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Brokinds skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Melskogsvägen 32
Melskogsvägen 32 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthbrokindsskola http://www.linkoping.se/fthbrokindsskola

Ansvarig

Rektor
Susanna Lindell
Telefon: 013-20 55 21

Rektor biträdande
Anna-Karin Sävenstrand
Telefon: 013-20 89 32