Fritidshem Nya Rydskolan

Telefon: 013-20 60 93

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Nya Rydskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Nya Rydskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Björnkärrsgatan 17
Björnkärrsgatan 17 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthnyarydsskolan http://www.linkoping.se/fthnyarydsskolan

Ansvarig

Rektor
Caroline Andersson
Telefon: 013-20 78 88