Fritidshem Nykil skola

Telefon: 013-20 54 70

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Nykil skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Nykil skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Solvågsvägen 9
Solvågsvägen 9 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthnykilsskola http://www.linkoping.se/fthnykilsskola

Ansvarig

Rektor
Karin Ström
Telefon: 013-20 58 56