Fritidshem Tornhagsskolan

Telefon: 013-20 84 79

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Tornhagsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Tornhagsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Stenbrötsgatan 5
Stenbrötsgatan 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthtornhagsskolan http://www.linkoping.se/fthtornhagsskolan

Ansvarig

Rektor
Rose-Marie Angelöv