Fritid 13-16 år Ekholmen

Telefon: 013-20 52 47

E-post: Skicka e-post till Fritid 13-16 år Ekholmen

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress:
Ekholmsvägen 32b
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ekholmsvägen 32B
Ekholmsvägen 32B på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/ungekholmen http://www.linkoping.se/ungekholmen

Ansvarig

Rektor
Steffan Kapellner
Telefon: 013-20 57 61