Fritid 13-16 år Lambohov

Telefon: 013-20 60 66

E-post: Skicka e-post till Fritid 13-16 år Lambohov

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress:
Lambohovsgården
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Tröskargatan 29
Tröskargatan 29 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/unglambohov http://www.linkoping.se/unglambohov

Ansvarig

Rektor
Ewa Höglind
Telefon: 013-20 74 59