Fritid 13-16 år Linghem

Telefon: 013-20 57 49

E-post: Skicka e-post till Fritid 13-16 år Linghem

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress:
Linghems fritidsgård
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gällstadvägen 22
Gällstadvägen 22 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/unglinghem http://www.linkoping.se/unglinghem

Ansvarig

Rektor
Steffan Kapellner