Fritid 13-16 år Sturefors

Telefon: 013-20 55 18

E-post: Skicka e-post till Fritid 13-16 år Sturefors

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress:
Näckrosvägen
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
(Vist skola) Näckrosvägen 4
(Vist skola) Näckrosvägen 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/ungsturefors http://www.linkoping.se/ungsturefors

Ansvarig

Rektor
Steffan Kapellner