Björnkärrskolan GRS

E-post: Skicka e-post till Björnkärrskolan GRS

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Björnkärrskolan särskola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ellen Keys gata 6
Ellen Keys gata 6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolangrs http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolangrs

Ansvarig

Rektor
Pia Lindgren
Telefon: 013-20 78 90