Björnkärrsskolan

Telefon: 013-20 78 53

E-post: Skicka e-post till Björnkärrsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ellen Keys gata 6
Ellen Keys gata 6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan

Ansvarig

Rektor
Marie Jonsson
Telefon: 013-263144

Rektor biträdande
Sofie Lönn Grebner
Telefon: 013-207891