Ekdungeskolan

Telefon: 013-20 78 45

E-post: Skicka e-post till Ekdungeskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Ekdungeskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Stormvägen 81
Stormvägen 81 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/ekdungeskolan http://www.linkoping.se/ekdungeskolan

Ansvarig

Rektor
Monica Långström
Telefon: 013-20 57 77

Rektor biträdande
Mikael Almén