Linghemsskolan

Telefon: 013-20 57 53

E-post: Skicka e-post till Linghemsskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Linghemsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gällstadsvägen 20
Gällstadsvägen 20 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/linghemsskolan http://www.linkoping.se/linghemsskolan

Ansvarig

Rektor
Magnus Wallén
Telefon: 013-20 57 53

Rektor biträdande
Joachim Fritzsche Lindgren
Telefon: 013-20 65 88