Malmslättsskolan Kärna

Telefon: 013-20 57 75

E-post:
Skicka e-post till Malmslättsskolan Kärna

Postadress:
Kärna skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gamla Ledbergsvägen 18
Gamla Ledbergsvägen 18 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/malmslattsskolan-karna

Ansvarig

Rektor
Helena Hadfy
Telefon: 013-20 52 03

Rektor
Monica Långström
Telefon: 013-20 57 77

Rektor biträdande
Ann-Charlotte Stråhlin
Telefon: 013-20 67 37