Sätra skola

Telefon: 013-20 87 20

E-post:
Skicka e-post till Sätra skola

Postadress:
Sätra skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Sätra skola 1
Sätra skola 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/satraskola

Ansvarig

Rektor
Susanna Lindell
Telefon: 013-20 55 21

Rektor biträdande
Anna-Karin Sävenstrand
Telefon: 013-20 89 32