Tanneforsskolan

Telefon: 013-29 49 35

E-post: Skicka e-post till Tanneforsskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Tanneforsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Nya Tanneforsvägen 78
Nya Tanneforsvägen 78 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/tanneforsskolan http://www.linkoping.se/tanneforsskolan

Ansvarig

Rektor
Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Rektor biträdande
Jan Eklund
Telefon: 013-29 46 42