Vist skola

Telefon: 013-20 55 10

E-post: Skicka e-post till Vist skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Vist skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Näckrosvägen 4
Näckrosvägen 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/vistskola http://www.linkoping.se/vistskola

Ansvarig

Rektor
Therese Aronsson Wickman
Telefon: 013-20 55 01

Rektor biträdande
Sofia Lundberg

Rektor biträdande
Therése Niklasson
Telefon: 013-207799