Öppen fritidsverksamhet Kärna

Telefon: 013-20 65 46

E-post: Skicka e-post till Öppen fritidsverksamhet Kärna

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Öppen fritidsverksamhet Kärna
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gamla Ledbergsvägen 14
Gamla Ledbergsvägen 14 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/frikarna http://www.linkoping.se/frikarna

Ansvarig

Rektor
Helena Hadfy
Telefon: 013-20 52 03