Öppen fritidsverksamhet Kärna

Telefon: 013-20 65 46

E-post:
Skicka e-post till Öppen fritidsverksamhet Kärna

Postadress:
Öppen fritidsverksamhet Kärna
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gamla Ledbergsvägen 14
Gamla Ledbergsvägen 14 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/frikarna

Ansvarig

Rektor
Helena Hadfy
Telefon: 013-20 52 03

Rektor
Monica Långström
Telefon: 013-20 54 61