Öppen fritidsverksamhet Kungsberget

Telefon: 013-20 78 01

E-post: Skicka e-post till Öppen fritidsverksamhet Kungsberget

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Öppen fritidsverksamhet Kungsberget
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Drottningtorget 1A
Drottningtorget 1A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/frikungsberget http://www.linkoping.se/frikungsberget

Ansvarig

Rektor
Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41