Öppen fritidsverksamhet Himna

Telefon: 013-20 72 69

E-post: Skicka e-post till Öppen fritidsverksamhet Himna

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Öppen fritidsverksamhet Himnaskolan
581 81 LINGHEM

Besöksadress:
Himnavägen 145
Himnavägen 145 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/frilinghem http://www.linkoping.se/frilinghem

Ansvarig

Rektor
Lena Göterdal
Telefon: 013-20 57 41