Öppen fritidsverksamhet Tallboda

Telefon: 013-20 71 89

E-post: Skicka e-post till Öppen fritidsverksamhet Tallboda

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Öppen fritidsverksamhet Tallboda
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Medvindsvägen 33A
Medvindsvägen 33A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fritallboda http://www.linkoping.se/fritallboda

Ansvarig

Rektor
Monica Långström
Telefon: 013-20 57 77