Järdalasskolan

E-post: Skicka e-post till Järdalasskolan

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress: Järdalasskolan
581 81 Linköping

Besöksadress: Fredriksbergsvägen 33
Fredriksbergsvägen 33 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/jardalaskolan http://www.linkoping.se/jardalaskolan

Ansvarig

Rektor
Anderz Bergholtz
Telefon: 013-20 87 38