Språkpedagogiskt centrum

Postadress: Linköpings kommun, Linköpings stadsbibliotek, Box 1984, 581 19 Linköping

Besöksadress: Östgötagatan 5
Östgötagatan 5 på karta

Kontaktpersoner
Ann Karlsson – Utvecklingsledare förskolan
Anna-Lena Värmon – Utvecklingsledare grundskola 1-6
Lena Lange – Utvecklingsledare grundskola 4-9