Lars Rejdnell

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Lars Rejdnell

Skolchef

Utbildningskontoret

Telefon:

013-26 30 96