Tommy Johansson

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Tommy Johansson

Skolchef (tom 2016-07-31)

Utbildningskontoret

Telefon:

013-20 53 91