Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att den yttre miljön
ska vara trygg.

Farligt avfall i en plastback

 

Bygg- och miljönämnden ska se till
att kommunen följer reglerna i miljölagstiftningen.

Det är miljökontoret som kontrollerar att
kommunen följer lagarna och reglerna.
Miljökontoret kontrollerar industrier,
bensinstationer, jordbruk, trafik
och annan verksamhet som kan störa miljön.

Vi gör inspektioner för att se
hur verksamheter som är farliga för miljön arbetar
och hur de tar hand om kemikalier och farligt avfall.

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka> Skriv ut