Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är gratis och frivillig
för ungdomar med utvecklingsstörning.
Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som
gymnasieskolan, men har egna kursplaner.

Alla kommuner måste ge utbildning i gymnasiesärskolan.
Den är till för de ungdomar som inte kan gå i
gymnasieskolan
eftersom de har en utvecklingsstörning.

Tio program

Alla program i gymnasiesärskolan är 4-åriga
och det finns nio olika nationella program
och ett individuellt program.
De elever som inte klarar av
att gå ett nationellt program
får gå ett individuellt program.

Postadress

Linköpings kommun

Utbildningsförvaltningen

Apotekaregatan 13 C

581 81 Linköping

Telefonnummer

013-26 38 00

E-post

Webbplats

Senast uppdaterad den 31 maj 2016

Tillbaka> Skriv ut