Företagsplatser

Vill du arbeta på ett företag men behöver stöd
på jobbet för att det ska fungera bra?
Företagsplatser har kontakt med
många arbetsplatser i Linköping.
Vi jobbar med att hitta en arbetsplats
som fungerar för dig.

Leanlink daglig verksamhet

 

 

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka> Skriv ut