Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende för äldre

Särskilda boenden finns för dig
som inte längre kan bo kvar hemma.
Det som utmärker ett särskilt boende
är att kommunen ansvarar för sjuksköterskeinsatser.
Du som fyllt 55 år
har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.
Har du frågor om boende för äldre kan du kontakta äldrelotsen.

Servicelägenhet

Servicelägenheter finns på ett 30-tal platser i kommunen
i anslutning till kommunens servicehus.
På servicehusen finns lunchservering och
fritidsverksamhet.  
När du bor i en servicelägenhet
och behöver hjälp får du hjälp av hemtjänsten.

Vårdbostäder

En vårdbostad är en liten lägenhet på ungefär 35
kvadratmeter.
Du har eget kontrakt på lägenheten.
I bostaden finns en egen dusch och toalett,
samt oftast tvättmaskin och torkmöjlighet för tvätten.
Dessutom finns ett litet kök.
I nära anslutning till vårdbostaden
finns gemensamhetsutrymme för måltider och samvaro.
Tillgång till personal finns under hela dygnet.
I lägenheten finns ett trygghetslarm.  

Vårdbostäder finns med olika inriktning
Gruppbostad för personer med demenssjukdom finns för
dig som har en utredd demensjukdom.

Sjukhemsboende finns för dig som har behov av mycket 
tillsyn, hjälp och omfattande medicinska insatser.

Ålderdomshem finns för dig som på grund av normalt
åldrande inte kan eller känner dig trygg med att bo kvar
i ditt eget hem.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende.
Bostaden är möblerad
och man får oftast bo i enkelrum,
även om dubbelrum kan finnas.

Om du är på sjukhuset och skall skrivas ut
finns ingen möjlighet att välja korttidsboende.

Om du vårdas på korttidsboende
eller på sjukhuset och beviljats vårdbostad,
och inte kan flytta hem i väntan på ledig lägenhet
så har du ingen möjlighet att välja vårdbostad.

Kommunen försöker om möjligt
ta hänsyn till dina önskemål
och du har alltid möjlighet
att senare flytta till önskat boende.

Avgift

Kommunen får ta ut avgift för äldreomsorg.  
Avgiften är beroende av dina ekonomiska förutsättningar.  
Det finns en lagstadgad högsta avgift. 

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Tillbaka Skriv ut